کتاب استخر های خانگی به زبان ساده« بخش 2: محاسبه نرخ فیلتراسیون استخر بر حسب m3/h متر مکعب بر ساعت و انتخاب فیلتر شنی »

بخش 2: محاسبه نرخ فیلتراسیون استخر بر حسب m3/h متر مکعب بر ساعت و انتخاب فیلتر شنی

تعداد بازدید : 867
آخرین بروزرسانی : 1402/11/3

Print

0
  
12 1401 خرداد

فهرست مطالب فصل 10:

گام دوم: محاسبه نرخ فیلتراسیون استخر بر حسب m3/h مترمکعب بر ساعت

 

 

 

 

 

 

گام دوم: محاسبه نرخ فیلتراسیون استخر بر حسب m3/h مترمکعب بر ساعت

 

نرخ فیلتراسیون استخر یا دوره ی بازگشت: مدت زمان لازم برای عبور آب استخر یا جکوزی از فیلتر به صورت یکپارچه که این زمان برای استخرهای خصوصی و عمومی بین 4 الی 6 ساعت و برای استخر کودک 1 ساعت و برای جکوزی 0.5 ساعت است.
میزان پاکی آب به دوره ی بازگشت خوب آن بستگی دارد. دوره بازگشت مناسب، به خصوص در استخرهای عمومی با تعداد شناگران زیاد، بسیار مهم است. بدون دوره ی بازگشت کافی، آب استخر پاکیزه نخواهد ماند.
در انتهاي يك بار گردش كامل، وقتي كه آب فيلتر مي شود، درصد تصفيه آب % 63 بعد از دوبار گردش درحدود % 86 و بعد از سه بار گردش % 95 خواهد بود. بعد از سه بار گردش افزايش درصد تصفيه اندك مي‌باشد كه اين نشان مي دهد كه با سه بار گردش، آب به نحو مطلوبي تصفيه مي شود اما اين تحت شرايطي است كه كليه تجهيزات و دستگاه‌ها به‌صورت ايده ‌آل عمل کرده باشند و مواد جاذب و نگه دارنده ی ذرات معلق آب، نو باشند؛ بنابراين در شرايط واقعي جهت دستيابي به نتيجه مطلوب بر اساس راندمان سيستم فيلتراسيون،گردش آب بايد به تعداد مورد نياز ادامه يابد. میزان پاکی آب در یک استخر به دوره بازگشت آب بستگی دارد. طبق قانون رقیق سازی Gage & Bid well، 95% از آب یک استخر در طول یک دوره ی برگشت، تصفیه می‌شود.

 

 

 

 

با در دست داشتن نرخ فیلتراسیون می‌توان فیلتر شنی مناسب استخر را انتخاب کرد. برای محاسبه ی دوره ی بازگشت در یک استخر، تنها حجم استخر و میزان جریان، برحسب گالن بر دقیقه (GPM)، مورد نیاز است. در بیشتر استخرها دوره ی بازگشت بر حسب ساعت محاسبه می‌شو؛ در حالی که در Spa و حوض چه‌های آب گرم، دوره ی بازگشت بر حسب دقیقه محاسبه می‌گردد.

برای محاسبه‌ی میزان دوره ی بازگشت (TR) از فرمول زیر استفاده می‌شود:

 میزان پاکی آب به دوره ی بازگشت خوب آن بستگی دارد. دوره بازگشت مناسب، بخصوص در استخرهای عمومی با تعداد شناگران زیاد، بسیار مهم است. بدون دوره بازگشت کافی، آب استخر پاکیزه نخواهد ماند.
از طرفی اگر یک استخر، تجهیزات برگشت کاملی داشته باشد ولی آب آن کدر باشد؛ اکسیژن‌رسانی شیمیایی و تصفیه صورت نمی گیرد.

نکته: پس با تقسیم 75 مترمکعب حجم آب استخر نمونه بر دوره بازگشت 6 دبی جریان برابر است با 12/5 متر مکعب بر ساعت.
بهتر است برای کنترل دبی آب چرخش مدار تصفیه استخرها، از نشانگرهای دبی آب استفاده شود تا بتوان دبی را با دبی طراحی مقایسه کرد و درصورت زیاد بودن دبی با استفاده از شیر کنارگذر و یا پمپ‌های دور متغیر میزان دبی را تنظیم کرد.

 

 

با در دست داشتن دبی جریانی میتوان با مراجعه به کاتالوگ فیلترشنی مدل آن را مشخص کرد. از آنجایی که دبی جریانی 12/5 متر مکعب بر ساعت است مدل FEC-600 با دبی 14 متر مکعب بر ساعت انتخاب خوبی است.

 

 

 

بازگشت به فهرست

 

 برو به:

صفحه قبل

صفحه بعد

فصل قبل

 


نظراتـــــــــ