کتاب استخر های خانگی به زبان ساده« بخش 1: محاسبه حجم آب استخر بر حسب m3 متر مکعب »

بخش 1: محاسبه حجم آب استخر بر حسب m3 متر مکعب

تعداد بازدید : 850
آخرین بروزرسانی : 1402/11/3

Print

0
  
12 1401 خرداد

فهرست مطالب فصل 10:

گام اول: محاسبه حجم آب استخر برحسب m3 متر مکعب

 

 

 

 

 

 

گام اول: محاسبه حجم آب استخر بر حسب m3 متر مکعب:

گام اول: برای طراحی تأسیسات یک استخر ابتدا باید حجم آب داخل کاسه استخر را محاسبه کرد، برای مثال: یک استخر با عرض5، طول 10 متر و عمق 1/5 متر حجم آن می‌شود:

5*10*1.5 = 75 m3 می‌شود 75 متر مکعب.
نکته: عمق میانگین در استخری که دارای شیب یکنواخت است؛ برابر است با حاصل جمع عمق عمیق‌ترین نقطه و کم‌عمق‌ترین نقطه و تقسیم عدد حاصل بر دو.


استخر مستطیلی شکل:
میانگین عمق × عرض × طول = حجم استخر


استخر دایره‌ای شکل:
میانگین عمق × قطر × قطر = حجم استخر


یا
عمق × شعاع به توان 2 × π = حجم استخر

 

بازگشت به فهرست

 

برو به:

صفحه بعد

فصل قبل

 

 


نظراتـــــــــ